Privacy statement


Deze privacy statement geeft weer hoe DMC informatie gebruikt en beschermt die u mogelijk geeft als u deze website gebruikt. Als wij u zouden vragen om ons te voorzien van informatie waardoor we u zouden kunnen identificeren bij gebruik van de website dan verzekeren we u dat deze informatie alleen gebruikt zal worden met hetgeen beschreven is in deze privacy statement.

Wat we verzamelen

We kunnen onderstaande informatie van u verzamelen:

  • Contact informatie inclusief emailadres.
  • Overige informatie welke noodzakelijk is voor een concreet voorstel.
Wat doen we met de informatie die we verzamelen

We hebben deze informatie nodig om uw behoeftes te begrijpen en u te voorzien van een betere service en in het bijzonder om de volgende onderstaande redenen:

  • Intern vastleggen van management informatie.
  • We kunnen uw informatie gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.
  • We kunnen uw periodiek per email voorzien van nieuwsbrieven omtrent nieuwe producten, aanbiedingen of  andere informatie waarvan wij denken dat u interessant zou kunnen vinden.
  • We kunnen contact met u zoeken via email of telefoon.
Links naar andere websites

Onze website kunnen links hebben naar andere websites. Als u deze links gebruikt dan verlaat u de website van DMC. Vanaf dat moment moet u er zich van bewust zijn dat wij geen controle hebben over deze websites. Derhalve kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming van uw privacy en informatie welke u achterlaat op deze websites. Wij wijzen u erop dat u voorzichtig moet zijn en de privacy statement van de desbetreffende website moet bekijken.

Managen van uw informatie

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen van uw gegevens te beperken en/of het mogen gebruiken van uw gegevens bij het versturen van onze e-mails bedoeld voor marketing doeleinden. U kunt zich afmelden middels de link in deze e-mails of door ons een email te sturen naar: info@dutchmobilitycompany.nl

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen, verspreiden of uitlenen aan derden tenzij wij daarvoor uw schriftelijke toestemming hebben ontvangen of genoodzaakt zijn door de wet.
U kunt bij ons opvragen over welke gegevens we van u beschikken onder de wet bescherming persoonsgegevens. Als u een kopie wilt ontvangen van de gegevens waar wij over beschikken schrijf dan een e-mail naar: info@dutchmobilitycompany.nl
Als u denkt dat bepaalde informatie waarover wij beschikken niet correct is stuur ons dan een e-mail naar bovenstaand adres. We zullen deze informatie dan direct verwerken.
Deze privacy statement en alle zaken hier omtrent vallen onder het Nederlands recht. Eventuele geschillen over de uitleg van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Utrecht.

Wij helpen u graag verder

Onze klanten beoordelen onze diensten gemiddeld met een 8.6